Sök...Balkongräcken

Standardräcken

Med standardräcken menar vi balkongräcken som är väl anpassade till våra produktionsmetoder. Räcket är uppbyggt med stolpar och ramar av strängpressade aluminiumprofiler. Handledare finns i flera olika profiler. Aluminiumprofilerna levereras naturanodiserade eller lackerade. Räckesstommen bekläds med aluminiumplåt, rörprofiler, glas eller skivmaterial alternativt kombinationer av dessa material.

Tidstypiska balkongräcken

Varsam renovering blir allt viktigare för att bevara "tidstypiskt" utseende på våra hus. Att förändra räcken från t.ex. stål till aluminium ställer ofta höga krav på att detaljer från olika tidsepoker efterlevs. Våra räcken utförs med 40-talets smala runda handledare eller 50-talets platta form. Sinusprofilerad plåt är det vanligaste men även slät plåt förekommer. Vissa beklädnader har även utanpåliggande dekorstolpar för anpassad karaktär. Räcket utföres med girade eller radiebockade hörn.

Designade balkongräcken

Modern arkitektur ställer stora krav på balkongräcken, både vad gäller design och materialval för beklädnader. Balkongräcken utrustade med glas, skivor, nät, rörprofiler och perforerad plåt är mycket populära vid nyproduktion. Speciell anpassning av material, utanpåliggande dekorer, runda former etc. är vad vi menar med designade räcken. Med vår långa erfarenhet har vi genom årens lopp skaffat oss en ovärderlig kunskap om att tillverka designade räcken.

Hogstad Aluminium AB
Box 245
595 23 MJÖLBY

Tel 0142-29 31 00
info@hogstadaluminium.se

Vi tar ansvar hela vägen från projektering till färdigt montage